Co to jest PPK i jak działa ten program?

W dużym skrócie PPK to nowy system długoterminowego oszczędzania na emeryturę (choć nie tylko), który oficjalnie ruszył od 1 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności jego wdrożenie zostało przeprowadzone w firmach liczących powyżej 250 pracowników. Następne w kolejności były firmy średnie, później małe, a w ostatnim etapie, który ruszył 1 stycznia 2021 roku obejmuje mikroprzedsiębiorstwa oraz pracowników administracji publicznej.

Udział każdego obywatela w systemie PPK jest całkowicie dobrowolny, jednak każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym będzie musiał (zgodnie z kolejnymi etapami wdrożenia) zapewnić mu taką możliwość.

Etapy wdrożenia PPK przebiegły następująco :
• 1 lipca 2019 roku PPK zaczyna obejmować firmy, które na dzień 31.12.2018 zatrudniały co najmniej 250 pracowników.
• 1 stycznia 2020 roku PPK zaczyna obejmować firmy, które na dzień 30.06.2019 zatrudniały co najmniej 50 pracowników.
• 1 lipca 2020 roku PPK zaczyna obejmować firmy, które na dzień 31.12.2019 zatrudniały co najmniej 20 pracowników.
• 1 stycznia 2021 roku PPK zaczyna obejmować pozostałych pracodawców oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Powyższe daty, nie oznaczają, że jako pracownik od tego dnia będziesz w stanie odkładać swoje pieniądze do PPK. To data, od której nalicza się okres, w którym Twój pracodawca ma obowiązek podpisać odpowiednio umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK z odpowiednimi instytucjami. Przykładowo, prywatne firmy, które PPK zaczęły obejmować od 1 stycznia 2021 roku, mają odpowiednio czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK do dnia 23.04.2021 oraz umowy o prowadzenie PPK do dnia 10.05.2021. Dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty.

W całym systemie PPK będą uczestniczyły wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, są zatrudnione oraz podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tego zatrudnienia. Wątpliwości może budzić tutaj element “są zatrudnione”. Jako formę zatrudnienia umożliwiającą przystąpienie do PPK uznaje się bowiem:

  1. Umowę o pracę
  2. Umowę agencyjną lub umowę zlecenia
  3. Umowę o pracę nakładczą
  4. Członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
  5. Członkostwo w radach nadzorczych (pod warunkiem, że otrzymuje się z tego tytułu wynagrodzenie)

Teraz ważna uwaga. Zapis do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie zrealizowany przez Twojego pracodawcę automatycznie! Funkcjonuje tzw. “domniemana zgoda” na uczestnictwo w systemie. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w PPK, będziesz zmuszony wypisać się osobiście. Żeby to zrobić wystarczy, że przekażesz dla swojego pracodawcy pisemną deklarację z oświadczeniem o tej decyzji. To załatwia temat wypisania, ale… załatwia go na 4 lata. Co cztery lata pracodawca będzie musiał Cię do programu zapisać automatycznie, chyba że po raz kolejny złożysz oświadczenie o rezygnacji

W gronie powyżej nie znajdują się dwie istotne grupy społeczne: rolnicy i samozatrudnieni. Ich PPK nie obejmują. Czyli :

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, tzn. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – PPK Cię nie obejmuje!

Jeśli jesteś rolnikiem (i nie spełniasz punktu nr 4 powyżej) – PPK Cię nie obejmuje!

W całym systemie funkcjonują jeszcze dodatkowo dwa istotne progi wiekowe. Osobom powyżej 70 roku życia, niezależnie od formy zatrudnienia, PPK w ogóle nie przysługują. W przypadku osób powyżej 55 roku życia (i poniżej 70), nie obejmuje z kolei opisany wcześniej automatyczny zapis. W ich przypadku funkcjonuje tzw. “domniemany brak zgody” i jeśli chcą one przystąpić do systemu, to będą musiały samodzielnie się do niego zapisać.

Skąd w moim PPK wezmą się pieniądze?

Rachunek w PPK zasilany jest z trzech źródeł. Wpłaty pochodzą od Skarbu Państwa, pracodawcy oraz pracownika.

Wpłaty od pracownika stanowią podstawowe źródło wpłat do systemu. W wariancie podstawowym i domyślnym na konto PPK przekazywane będzie 2% Twojego wynagrodzenia brutto. Masz możliwość dobrowolnie rozszerzyć te wpłaty do 4% swojego wynagrodzenia brutto. Tak, uczestnictwo w PPK obniży Twoje wynagrodzenie otrzymywane „na rękę”. Dodatkowo będziesz też musiał zapłacić podatek od dodatkowych wpłat dokonywanych na Twoje konto PPK przez pracodawcę.

Wpłaty od pracodawcy są drugim źródłem dopłat do systemy. Jeśli zdecydujesz się na pozostanie w systemie, Twój pracodawca ma obowiązek przekazywać na Twoje konto w PPK dodatkowe 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto. Może on dobrowolnie rozszerzyć te wpłaty również do poziomu 4% Twojego wynagrodzenia brutto. Dopłata pracodawcy stanowi więc w założeniu swojego rodzaju premię i dodatkowe wynagrodzenie, jakie zyskuje osoba uczestnicząca w PPK. Od tych dodatkowych wpłat, pracownik będzie musiał jednak zapłacić podatek, tak jak opisano wyżej.

Dopłaty od Skarbu Państwa to trzecie i ostatnie źródło wpłat do systemu. Każdego roku Państwo ma dopłacać do Twojego PPK dodatkowe 240 zł. Poza tym w formie jednorazowego bonusu po rozpoczęciu oszczędzania będzie ono zasilone kwotą 250 zł

 

Jakie będziesz mieć korzyści z prowadzenia PPK?

Dzięki prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych uzyskasz ulgę ZUS – wpłaty podstawowa i dodatkowa do PPK (finansowane przez pracodawcę) są elementami wynagrodzenia, od którego nie będziesz musiał naliczać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Drugą korzyścią dla Ciebie jest ulga w podatku. Koszty, które ponosisz w związku z wdrożeniem i prowadzeniem PPK, będą stanowiły Twoje koszty uzyskania przychodu.

Jak działa PPK?

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Program ten ma dawać pracownikom możliwość dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę i jest obowiązkowy dla pracodawców.

Niestety prognozy odnośnie wysokości przyszłych emerytur nie są pozytywne, a Polacy nadal zbyt rzadko oszczędzają na swoją przyszłość. PPK ma być nowym sposobem na to, aby jakość życia osób po 60 r.ż. była lepsza pod względem finansowym.

Twoje obowiązki jako Pracodawcy

Do PPK musisz zgłosić osoby, które zatrudniasz na podstawie m.in.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług, z której dla Ciebie jako pracodawcy wynika obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracownika, którego okres zatrudnienia wynosi 90 dni. Choć PPK jest współfinansowane przez pracodawcę i ma ułatwiać pracownikom długoterminowe oszczędzanie, to uczestnictwo w nim jest dobrowolne dla osób zatrudnionych.

 

Zapraszamy również na stronę : https://www.mojeppk.pl/

 

 

ZASTANAWIA CIĘ ?!

Co się stanie z Twoimi pieniędzmi , jeśli zmienisz prace?

Ile procent wynagrodzenia musisz wpłacać do PPK?

Czy można zwiększyć lub zmniejszyć swoją składkę?

Czy środki na rachunku PP są moją własnością?

Co jeśli wycofam się przed 60 rokiem życia ?

A  Jeśli osiągnę już 60 rok życia, jak będą wypłacane środki ?

Co jeśli umrę przed 60 rokiem życia?

Ile otrzymam jeśli wycofam swoje pieniądze przed 60 rokiem życia?

 

To najczęściej zadawane pytania na temat PPK. Na te i inne odpowiemy, byś rozwiał swoje wątpliwości i podjął dobrą decyzje.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Swoje pytania możesz zadawać:

 

drogą mailową : kontakt@biuroinvicto.pl

telefonicznie : 535332700