Kasy online od 1 lipca 2021 r. – sprawdź kto musi wymienić urządzenie

Z dniem 1 lipca 2021 r. kolejne branże obowiązane są do zainstalowania kas online.

Obowiązek ten dotyczy firm świadczących usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (np. siłownie, kluby fitness) – wyłącznie w zakresie wstępu,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (UWAGA! inni specjaliści prowadzący działalność w branży medycznej np. rehabilitanci, technicy dentystyczni, technicy masażu nie są objęci obowiązkiem wymiany).
       
 Kluczowy jest termin !
Data - 1 lipca 2021 r. - to data, kiedy kasa fiskalna online już musi być gotowa do pracy i zafiskalizowana. 
Zatem, z odpowiednim wyprzedzeniem należy przygotować się do wymiany urządzenia.

 

Jak przygotować się do wymiany urządzenia?

W celu wymiany kasy fiskalnej należy:
1) spotkać się z serwisantem, który pomoże w doborze najlepszego urządzenia,
2) zakupić kasę i poprosić o przeszkolenie z zasad jej obsługi,
3) przygotować urządzenie do pracy – należy pamiętać, że w treści paragonu musi być wskazana nazwa usługi pozwalająca na jednoznaczną jej identyfikację. Warto zwrócić uwagę by nie stosować zbyt ogólnych określeń. Mało precyzyjne, ogólnikowe określenia typu: „usługa fryzjerska”, „usługa stomatologiczna” to ryzyko mandatu od organu podatkowego. Nazwa usługi powinna w sposób niebudzący wątpliwości określać przedmiot sprzedaży,
4) umówić się na fiskalizację urządzenia,
5) dostarczyć do biura fakturę za zakup kasy oraz xero lub skan z książki kasy.

A co ze starą kasą? 
Dokonując wymiany kasy fiskalnej nie można zapomnieć o kasie fiskalnej, która jest obecnie w firmie. Po wymianie na urządzenie online stanie się ona bezużyteczna. Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym także wiąże się z określonymi obowiązkami:
1) przede wszystkim należy umówić się z serwisantem na odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej,
2) przed przekazaniem kasy do odczytu należy pamiętać o sporządzeniu ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz ostatniego raportu okresowego (miesięcznego),
3) z czynności odczytu zostanie sporządzony protokół. Protokół ten wraz z raportem fiskalnym rozliczeniowym należy dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 5 dni licząc od dnia sporządzenia,
4) w urzędzie należy też złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas. Formularz składa się na urzędowym wzorze, który może przygotować serwisant. Warto ustalić z serwisantem, kto złoży dokument w urzędzie,
5) informację o zaprzestaniu używania kasy należy przekazać do biura rachunkowego.

Ciekawostka!
Kasa online – w odróżnieniu od kasy tradycyjnej – raportuje dane o sprzedaży o realizowanych transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Dzięki temu urząd skarbowy na bieżąco monitoruje sprzedaż. W związku z tym należy przypomnieć personelowi obsługującemu kasę jak kluczowe jest rzetelne ewidencjonowanie. Jeśli w Firmie jest używany też terminal płatniczy należy sprawdzić czy godziny na obu urządzeniach są zsynchronizowane. Różnice czasu pomiędzy przyjęciem płatności a nabiciem paragonu mogą być bowiem problematyczne do wyjaśnienia.


 Ulga!! 
W związku z wymianą urządzenia podatnikom przysługuje ulga. Maksymalna jej wartość to 700 zł. 
Ulga realizowana jest tylko na wniosek, automatycznie zatem nie jest zwracana przedsiębiorcy żadna kwota wydatkowana na wymianę urządzenia.
W celu skorzystania z ulgi prosimy o kontakt z naszym biurem rachunkowym.  
       

 

Pozostałe branże 
W pozostałych branżach, które nie zostały objęte obowiązkową wymianą urządzenia, nadal mogą być używane kasy, które przedsiębiorcy posiadają na chwilę obecną. Konieczność wymiany urządzenia pojawi się dopiero z chwilą, gdy zajdzie potrzeba wymiany pamięci z uwagi na jej zapełnienie.

 

Podstawa prawna:

 • art. 145a145b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685),
 • § 1 ust. 1 pkt 2§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).