Dobiega końca czas na złożenie rocznego PIT !

Każdego roku do końca kwietnia podatnicy PIT mają obowiązek złożenia zeznania do właściwego urzędu skarbowego. W roku 2022 z uwagi na fakt, że 30 kwietnia przypada w sobotę, ostatnim dniem składania PITów jest 2 maja 2022.

Podajemy garść przypomnień związanych z rozliczeniem rocznym:

 

Właściwy urząd skarbowy

Należy pamiętać, że PIT składa się do urzędu skarbowego właściwego na miejsce zamieszkania (a nie zameldowania!) w dniu składania zeznania.

 

PIT a działalność gospodarcza

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz złożyć odpowiednio PIT-36 lub PIT-36L, w zależności od formy opodatkowania.

 

UWAGA: Podczas zawieszenie działalności gospodarczej wciąż składasz PIT-36.

 

Usługa Twój e-PIT

Od kilku lat zeznania roczne są automatycznie przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową w usłudze Twój e-PIT. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe jest dostępne na stronie podatki.gov.pl po zalogowaniu się.

W usłudze Twój e-PIT nie będzie też zeznań osób niepełnoletnich, które osiągnęły dochody podlegające opodatkowaniu. Takie osoby muszą samodzielnie przygotować i złożyć zeznanie podatkowe.

 

Twój e-PIT a ulgi i odliczenia

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe zawierają część informacji, które podatnik podał w zeznaniach w poprzednim roku. W twoim PIT będą wykazane:

  • ulgi na dzieci,
  • OPP, na którą przekażesz 1 proc. podatku,
  • numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.

Nie będą natomiast wykazane informacje o żadnych innych ulgach i odliczeniach.

WAŻNE: Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie zawsze indywidualne. Podatnik po zalogowaniu się może zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem (również zmarłym małżonkiem) lub w sposób przewidziany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 

Twój e-PIT a działalność nierejestrowa

Osoby prowadzące działalność nierejestrową (nierejestrowaną) składają zeznanie na druku PIT-36. W usłudze jest możliwość wybrania tego druku, jednak kwoty przychodów i kosztów działalności nierejestowanej będziesz musiał wypełnić samodzielnie.

 

Samodzielne złożenie zeznania rocznego

W sytuacji, w której samodzielnie złożysz zeznanie roczne, PIT przygotowany przez KAS jest automatycznie anulowany. Nie ma konieczności logowania się do usługi, by go anulować.

 

Konsekwencje niezłożenia PITu w terminie i/lub niezaakceptowania PITu w usłudze Twój e-PIT

Od momentu wprowadzenia usługi Twój e-PIT praktycznie nie ma możliwości niezłożenia PITu w terminie. Robocze wersje zeznań przygotowane przez KAS, które nie zostaną zaakceptowane w terminie do 2 maja, automatycznie staną się obowiązującymi wersjami PIT, z konsekwencjami takimi, jak druki złożone przez podatnika.

W sytuacji, gdy z rozliczenia przygotowanego przez KAS będzie wynikać konieczność dopłaty podatku, KAS w przeciągu miesiąca wyśle o tym informację drogą pocztową. Podatnik będzie miał 7 dni na dopłatę podatku. Odsetki będą naliczane dopiero po tym okresie.

 

Możliwości składania korekt PITu

Niezależnie od tego, czy PIT został złożony samodzielnie, czy przez usługę Twój e-PIT, zasady korekt się nie zmieniły.